Buku Ajar Basa Jawa Kelas IX Kota

Buku Ajar Bahasa Jawa Kelas IX SMP/MTs Kota Yogyakarta ngemot materi esensi cacah 7. Bab kapisan bakal sinau bab unggah-ungguh basa bab nelakake rasa pangrasa. Bab kapindho ngemot bab pranatacara, yaiku carane ngatur sawijining acara kanthi becik, uga gladhen nulis teks pranatacara. Dene bab katelu bakal nyinau bab sesorah, yaiku sinau carane gawe teks sesorah lan mraktekake sesorah kang becik.

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Buku Ajar Basa Jawa Kelas IX Kota”

Your email address will not be published.