Buku Ajar Basa Jawa

Unggah-ungguh ora kalirwa
Tatakrama tansah tak jaga
Merga saka iku ajining dhiriku ana
Budaya kang anjayeng bawana
Ing lemah kang gemah ripah
Basa Jawa mratah saben tlatah
Ora perlu cilik ati, tetepa nJawani
(Guwasari, 14 Januari  2023)

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Buku Ajar Basa Jawa”

Your email address will not be published.